Doprava zdarma pro objednávky nad 1500 Kč.

Zásady zpracování a ochrana osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je LaBeringa, s.r.o., IČO 09016929 se sídlem Korunní 1000/37, 120 00 Praha 2- Vinohrady, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 328686, která provozuje webové stránky ravaneo.com  (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktními údaji správce jsou adresa: Korunní 1000/37, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, email: info@ravaneo.com, telefon: +420 606 442 142.

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky. 

2.2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

  • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
  • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

   • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, dodací/fakturační adresa, e-mailová adresa, telefon), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;

   • zasílání obchodních sdělení a newsletterů a činění dalších marketingových aktivit. 

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje 

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu); 

  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

   • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (Zásilkovna, GLS, PPL, Stripe, Raiffeisenbank);

   • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;

   • zajišťující marketingové služby.

5.2. Osobní údaje správce zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 

   • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;

   • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;

   • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR; 

   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR; 

   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;

   • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně v dopise adresovaném na sídlo správce na adresu LaBeringa, s.r.o., Korunní 1000/37, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, nebo elektronicky na e-mail info@ravaneo.com.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

7. Cookies

7.1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky ravaneo.com, užívá na této webové stránce soubory cookies.

7.2. Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

7.3. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

7.4. Ve spodní části stránek správce se při vašem vstupu na stránky zobrazí lišta informující o tom, že stránky používají cookies. Tím že pokračujete v prohlížení stránek a ve vašem prohlížeči zároveň nezakážete ukládání cookies, považuje správce, že souhlasíte s využíváním cookies v souladu s tímto ustanovením. Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat. Ke zrušení souhlasu je třeba, abyste v nastavení svého prohlížeče ukládání cookies pro stránky správce zakázali. 

7.5. Soubory cookies jsou užity za účelem

   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

   • zapamatování přihlašovacích údajů uživatelů, aby je nemuseli zadávat při každé návštěvě webu;

   • základní funkčnosti webových stránek.

7.6. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

7.7. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

8.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

8.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a se Zásadami zpracování a ochranou osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2. S těmito zásadami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a se Zásadami zpracování a ochranou osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.3. Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi Zásad zpracování a ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto Zásady zpracování a ochrana osobních údajů nabývají účinnosti dnem 20.03.2020.

Nákupní košík
Přejít nahoru